AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TUTANAKLARI VE FORMLARI

Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (EK-H.4)

Maliyet Tespit Tutanağı (Ek-O.5)

Satış Tutarı Tespit Tutanağı (Ek-O.6)

Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (Ek-O.7)

Stok Tespit Tutanağı (Ek-O.8)

Örnek Analiz Formatı (Ek-Y.2)