Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda E-Fiyat Teklifi Alınabilecek

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde belirtilen hallerde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 11 Temmuz 2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ” 1 Şubat 2024 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, 1 Şubat 2024 itibarıyla doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda EKAP üzerinden;

  • E-fiyat teklifi alınabilecektir.
  • Duyuru yayımlanabilecek ve/veya alıma katılmak isteyen kişilere davet gönderilebilecektir.
  • Alım sonuçları EKAP üzerinden teklif veren gerçek veya tüzel kişilere bildirilebilecektir.

4734 sayılı Kanunun istisnalarına göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda da EKAP üzerinden aynı işlemler yapılabilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ’e erişim için tıklayınız.

Yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/606/dogrudan_temin_yontemiyle_yapilan_alimlarda_e-fiyat_teklifi_alinabilecek.html