Hizmetlerimiz

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve Kamu İhale Kurumunun aldığı emsal kararlar çerçevesinde hazırlanan aşırı düşük teklif açıklama dosyalarının eksiksiz olarak ilgili idarelere sunulmasını sağlıyoruz.

İhale dokümanında yer alan eksik, hatalı ya da mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi ya da ihale sırasında ve sonrasında hak kaybına uğranmaması için yapılması gereken şikayet başvuruları için dilekçeler sürelere ve mevzuata uygun olarak emsal karar desteğiyle hazırlanmaktadır. 

Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya idarenin süresi içinde karar almaması, herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kamu İhale Kurumuna yapılması gereken itirazen şikayet başvuruları için dilekçeler sürelere ve mevzuata uygun olarak emsal karar desteğiyle hazırlanmaktadır. 

Kamu İhale Kurumu tarafından alınan mevzuata ve hukuka aykırı kararların İdare Mahkemesine dava konusu edilmesi durumunda idari başvuru desteği verilmektedir. 

İhale dokümanı inceleme: İhalede sunulması gereken belgelerin, önemli maliyet kalemlerin ve mevzuat hükümlerine aykırı hususların tespitine yönelik yapılmaktadır.

Maliyet Analizi: İhale dokümanında yer alan ve maliyet içeren her türlü hususun tespit edilerek birim fiyatların ya da toplam maliyetin hesaplanmasına yönelik hazırlanmaktadır.