Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 16.12.2021 tarih ve E:2020/3304, K:5211 sayılı ve 16.12.2021 tarih ve E:2020/3305, K:5210 sayılı kararları sonrasında, 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4 üncü maddesi kapsamında yada kapsamı dışında olmak üzere, idarece feshedilen işlere iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması.

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmalısınız. Lütfen . Üye değil misiniz? Bize katılın