EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ihale dokümanındaki veya son fiyat teklifini vermeye davet yazısında yer alan ihale (son teklif verme) tarihinin ertelenmesi

Toplantı No: 2024/016
Gündem No: 1
Karar Tarihi: 15.04.2024
Karar No: 2024/DK.D-73

Gündem Konusu:

EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ihale dokümanındaki veya son fiyat teklifini vermeye davet yazısında yer alan ihale (son teklif verme) tarihinin ertelenmesi.

Karar:

EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar sebebiyle ihale sürecine ilişkin işlemlerin ertelenebileceğine, bu tür durumlarda fiyat farkı hesaplamasında esas alınacak temel endeks/fiyat/sayı dahil olmak üzere ihale ve sözleşme sürecinin ihale tarihi ile bağlantılı olduğu hususlarla ilgili yapılacak işlemlerde ihale tarihi olarak ihale dokümanında ve/veya ertelemeden önce gönderilen son fiyat vermeye davet yazısında belirlenmiş olan tarihin esas alınması gerektiğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.