EKAP’a Yüklenen Belgelerin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulması Hakkında

Bilindiği üzere, 17/03/2024 tarihinden itibaren EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerin EKAP kullanıcı sayfalarına yüklenebilmesine imkan sağlanmıştır.

(https://ihale.gov.tr/Duyuru/618/ihalelerde_sunulacak_belgelerin_ekap%E2%80%99a_yuklenmesi_hakkinda.html)

Bu çerçevede, ilanı veya duyurusu 03/04/2024 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde, EKAP’a yüklenen belgelerin yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alanlar ile ilişkilendirmek suretiyle kullanmalarına yönelik geliştirmeler devreye alınacaktır. İstekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulacak bu belgeler; idarelerce yapılacak teklif değerlendirme işlemlerinde dikkate alınacaktır.

Konuyla ilgili kılavuzlara aşağıda yer alan bağlantıdan erişim sağlanabilecektir.

Öte yandan, EKAP üzerinden yürütülen ihale işlemleri ile ilgili herhangi bir aksama yaşanmaması için idarelerce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- İhale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulamaya göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış yahut davet yapılmamış olan tüm ihalelerinin onayları 02/04/2024 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu ihalelere ilişkin ihale dokümanlarının 03/04/2024 tarihi itibari ile yeni geliştirmelere göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- İhale dokümanı, mevcut uygulamaya göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 02/04/2024 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 01/04/2024 günü saat 14:00’e kadar tamamlanması zorunludur. 

3- Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 02/04/2024 tarihi itibari ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir.

4- 01/04/2024 tarihi saat: 14:00’dan 03/04/2024 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5- 03/04/2024 tarihi saat: 08:00’dan itibaren tüm ihalelere ilişkin ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni geliştirmelere göre hazırlanacaktır.

6- İstisna ve kapsam dışı olarak yapılan ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

7- Sistemde yapılacak geliştirmelerin devreye alınması, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 02/04/2024 tarihi saat 19:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 03/04/2024 tarihi saat 08:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Önemle duyurulur.

E-Teklif Değerlendirme Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

E-Teklif Verme Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

İdari Şartname Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Teknik Şartname Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Yeterlik Bilgileri Tablosu Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.