Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinin, geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunmaları veya elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektuplarını kesinleşen ihale kararının tebliğinden önce iptal ettirmeleri

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmalısınız. Lütfen . Üye değil misiniz? Bize katılın