Tasarruf Tedbirleri Genelgesi

Bu Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek ve bu Genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecektir.

Resmi Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240517-5.pdf