Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe konulması

3 Ekim 2023 SALI                                                        RESMİ GAZETE                                                             Sayı: 32328

CUMHURBAŞKANI KARARI

Ekli “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (b) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231003-8.pdf