Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu (TKTYP) Üzerinden Gerçekleştirilen “Teminat Çekme” İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere; 4734 sayılı Kanun Kapsamında yapılan ihalelere teklif veren istekli kullanıcıları, Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nda kendilerine sağlanan ekranlar aracılığıyla; REFNO üretmekte, üretilen REFNO’ları geriye dönük olarak listeleyebilmekte, yatırılan teminat mektuplarının bakiyelerini izleyebilmekte ve *pdf formatında raporlayabilmekte, güncellenen mektup vadesini görebilmekte, idareler tarafından iletilen iade ve gelir kaydetme taleplerini izleyebilmekte ve elektronik ihalelerde şayet sisteme teklif iletmemişlerse, teminat mektuplarını mektubu düzenleyen bankalara/sigorta şirketlerine çekebilmektedir.

Son dönemlerde bazı istekli kullanıcıları tarafından Takasbank’a; “Teminat Çekme” ekranının, teminat mektup bakiyesinin EKAP’a çekilmesi düşüncesiyle kullanıldığının, teminat çekme işleminin bu bakış açısıyla gerçekleştirilerek teminat mektuplarının mektubu düzenleyen bankaya sehven iade edildiğinin ve bu durumun sonucu olarak da; ihale tarih ve saatinde, ihale için verilen tekliflerinin teminatsız kalması durumu ile karşı karşıya kalındığının iletildiği bildirilmektedir.

Buradan hareketle, istekli kullanıcıları tarafından Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nda (TKTYP) yer alan “Teminat Çekme” ekranının; aşağıda bağlantısına yer verilen “İstekli Kılavuzu”nda anlatıldığı üzere, sadece kendi amacına hizmet edecek biçimde kullanılması önem arz etmektedir.

İstekli Kulavuzu için Tıklayınız

Tüm ilgililere önemle duyurulur.