Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Ekim 2023 CUMAResmî GazeteSayı : 32352
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 
4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin başlığı “Enerji arz güvenliği ile hava trafik güvenliğini sağlamaya ve çeşitli sağlık ürünlerine yönelik ihaleler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihaleler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hava trafik güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan taşıt ve sistemler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde,” ibaresi “Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hava trafik güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan taşıt ve sistemler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı, antiserum ve antidot alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından enerji arz güvenliği kapsamında hidroelektrik santralleri yapımında ihtiyaç duyulan elektromekanik teçhizat alımı ile sel ve taşkın koruma için ihtiyaç duyulan treyler çekicisi alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231027-3.htm