Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

8 Mart 2023 tarihli ve 32126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklerle Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin bir numaralı alt bendinde yer alan “inşaat ve tesisat müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Resmi Gazete’ye erişim için tıklayınız.