Kamu ihale mevzuatı uyarınca aranılan bilanço oranlarının hesaplanmasında enflasyon düzeltmesine tabi bilanço verilerinin esas alınması

Toplantı No2024/018
Gündem No: 39
Karar Tarihi: 25/04/2024
Karar No2024/DK.D-77

Gündem Konusu : Kamu ihale mevzuatı uyarınca aranılan bilanço oranlarının hesaplanmasında enflasyon düzeltmesine tabi bilanço verilerinin esas alınması

…                   

Açıklanan nedenlerle;

1- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve ilgili ihale uygulama yönetmelikleri çerçevesinde ekonomik ve malî yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, bilançosu enflasyon düzeltmesine tabi aday veya istekliler tarafından sadece enflasyon düzeltmesi yapılan bilançoların sunulması ve idareler tarafından bilanço oranlarının hesaplanmasında enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço veya eşdeğer belgelerdeki tutarların esas alınması gerektiğine,

2- Bu kararın ilgili bölümünün Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.