İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Liste

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu, yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu, 

Hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda, mal alımı ihalelerinde fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan ürün listesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güncellenmiş olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmıştır. 

Güncel listeye ulaşmak için; 

Mal alımı ihalelerinde fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan ürün listesi için tıklayınız (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)