İhale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin sunulan belgelerin sözleşme imzalandıktan sonra taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılmasına ilişkin Kurum görüşü oluşturulması

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmalısınız. Lütfen . Üye değil misiniz? Bize katılın