İhale İşlem Dosyalarının EKAP Üzerinden Kuruma Gönderilmesine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53’üncü maddesinin (b) bendinde “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün  kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Kurumunun itirazen şikâyet başvurularını inceleme görevi kapsamında, ihale işlem dosyalarının idarelerce EKAP üzerinden hazırlanarak Kamu İhale Kurumuna gönderilmesine imkân tanıyan geliştirme 21 Kasım 2022 tarihinde devreye alınacaktır.

Bu çerçevede, itirazen şikâyet başvurusuna konu edilen ihalelerde, idarelerce ihale işlem dosyalarının EKAP’ta “Tebligat İşlemleri” menüsü altında bulunan “İhale İşlem Dosyasına İlişkin Tebligatlarım > İhale İşlem Dosyası” sayfasındaki işlem adımlarının takip edilmesi suretiyle hazırlanması ve yine EKAP üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu geliştirmenin devreye alınmasıyla birlikte, ihale işlem dosyalarının fiziki olarak Kuruma gönderilmesi uygulamasına son verilecektir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.