İhale Dokümanında Fiyat Farkı Hesaplanacağına Dair Hüküm Bulunmayan Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin Olarak, Yükleniciye İş Artışı Nedeniyle Ya Da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Uyarınca Süre Uzatımı Verilmesi Halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu Maddesine Göre Fiyat Farkı Verilip Verilemeyeceği Hususuna Dair Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-468 Sayılı Kurul Kararı

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmalısınız. Lütfen . Üye değil misiniz? Bize katılın