Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2024 Tarihi İtibari ile Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2024/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş ve yayımlanması için Resmi Gazeteye gönderilmiştir.

İdarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1. Güncellenen eşik değerler ve parasal limitlerin sisteme uyarlama çalışmaları tamamlanarak 1 Şubat 2024 tarihinde devreye alınmış olacaktır. 31 Ocak 2024 tarihinden sonra yayımlanacak ilanların ve buna ilişkin ihale dokümanlarının bu değerlere dikkat edilerek hazırlanması ve yayımlanması gerekmektedir.

2. 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve parasal limitlere göre hazırlanmış ihale dokümanlarına ait ön yeterlik/ihale ilanlarının geçerli olabilmesi için en son 31 Ocak 2024 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir. İdarelerin bu kapsamda yayım için hazırlık aşamasında oldukları ön yeterlik/ihale ilanları ile ilgili tüm işlemlerini en son 30 Ocak 2024 Salı günü saat: 14:00’e kadar tamamlaması zorunludur.

3. İhale Dokümanlarında ve ön yeterlik/ihale ilanlarında hatalı durum ortaya çıkmaması için; 30 Ocak 2024 Salı günü saat: 14:00’e kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

4. 30 Ocak 2024 tarihi saat 14:00’den 1 Şubat 2024 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5. Bu ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının güncellenen eşik değerler ve parasal limitlere göre EKAP üzerinden tekrar oluşturularak 1 Şubat 2024 tarihi ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.

6. Kamu İhale Kurulu’nun 10.01.2024 tarihli ve 2024/DK.D-9 sayılı kararı ile; Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların bir adedinin yayın ücretinin 01.02.2024-31.01.2025 dönemi için 4.500-TL + KDV olarak  belirlenmiş olup, 01.02.2024 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanları için  4.500TL + KDV(%20) =  5.400 TL  ücret  yatırılması gerekmektedir. (Bakınız, ekap.kik.gov.tr web adresindeki 19.01.2024 tarihli duyuru metni.)

7. 01.02.2024 tarihinden önce İlan Ücreti (3.600 TL) yatırılmış ihalelere (İKN bazında) ait tüm ilanların en son 31 Ocak 2024 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir.

8. 01.02.2024 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlar için ilan ücreti olarak 
5.400 TL yatırılmamış ilanların yayınlanması mümkün olmayacaktır.

(Ödemelerinden Damga Vergisi kesen idareler için ilan ücreti net: 5.357,34 TL)

Kurum-Banka yazılım sistemlerinde İKN bazında bir ücret yatırılabilmekte olup eksik kalan ücret için ikinci bir ücret yatırılamayacağı için 31 Ocak 2024 tarihine kadar yayımlanamayan bu kapsamdaki ihalelerin (İKN bazında)  ilan ücretlerinin Kurumdan iade alınması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmaması için bu tarihler dikkate alınarak ilanların yayımlanması için gerekli işlemlerin tamamlanması önem arz etmektedir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.