EKAP’ta Yenilikler

  • Açık ve belli istekliler arasında ihale usulleriyle yapılan mal alımı ihalelerinde elektronik eksiltmenin yapılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
  • İtirazen şikâyet başvuru bedeli iadesine ilişkin başvuruların ve buna ilişkin tebligatların EKAP üzerinden yapılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
  • Yeterlik bilgileri tablosunda bilanço ve iş hacmine ilişkin alanların otomatik olarak dolmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
  • Yeterlik bilgileri tablosunda – ihalede istenilmesi durumunda – iş deneyim belgesi, bilanço ve iş hacmine ilişkin alanların doldurulmadan e-teklif verilmesine izin verilmemesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
  • İstisna kapsamındaki ihaleler için diğer tebligat türünün kullanıma açılmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
  • E-Teklif değerlendirme ekranlarında yer alan “Tekliflerin Değerlendirilmesi” kolonundaki teklif değerlendirme sonucu seçeneklerine “Ekonomik açıdan uygun bulunmamıştır” seçeneğinin eklenmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
  • Teklif değerlendirme ikinci oturumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ataması yapılmadan geçildiğinde uyarı verilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
  • Aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenleri alanının zorunlu olarak doldurulmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.