13/01/2023 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin bir kısmı 13/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik/idari şartnamelerde ve standart formlarda değişiklikler yapılmıştır.  Bu itibarla EKAP üzerinden yürütülen ihale işlemleri ile ilgili herhangi bir aksama yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- Ön Yeterlik/İhale dokümanı bu değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ihale ilanı hazırlanmamış yahut davet yapılmamış olan tüm ihalelerinin onayları 12/01/2023 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale dokümanlarının 13/01/2023 tarihi itibari ile yeni mevzuat hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- Ön Yeterlik/İhale dokümanı, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 12/01/2023 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 11/01/2023 günü saat 14:00’e kadar tamamlanması zorunludur. 

3- Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 12/01/2023 tarihi itibari ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ihalelere ilişkin ihale ilanları iade edilecektir.

4- 11/01/2023 tarihi saat: 14:00’dan 13/01/2023 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5- 13/01/2023 tarihi saat: 08:00’dan itibaren tüm ihalelere ilişkin ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6- İstisna ve kapsam dışı olarak yapılan ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

7- Sistemde yapılacak mevzuat uyumu, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 12/01/2023 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 13/01/2023 tarihi saat 08:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Bütün idarelere önemle duyurulur.